Rugăciunea pe care trebuie să o rostești în Ajun de Sfântul Andrei

Rugăciunea din Ajun de Sfântul Andrei. Sărbătoarea Sfântului Andrei este una dintre cele mai mari sărbători marcate în Calendarul Creștin Ortodox.

Pe 30 noiembrie, în fiecare an, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Andrei cel considerat ocrotitorul tuturor românilor. Este o sărbătoare marcată în calendar cu o cruce roșie. Sfântul Andrei

a fost unul dintre cei 12 Apostoli ai Mântuitorului Iisus Hristos. Sfântul Apostol Andrei a fost înscris în calendarul Bisericii Ortodoxe Române cu cruce roșie în 1995, iar în 1997 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a proclamat ”Ocrotitorul României”.

Rugăciune în Ajun de Sfântul Andrei

„Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura, nu întoarce dumnezeiasca Ta faţă de la noi cei păcătoşi, ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua, cu nesocotinţă, în chip nenumărat le săvârşim.

Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi, netrebnici şi plini de răutate, iar Tu eşti izvorul vieţii şi al milostivirii; nu ne lăsa, Doamne; nu trece rugăciunea noastră, a păcătoşilor, nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre, ci, pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinţa cea de toate zilele milostivirea Ta, dăruieşte-ne-o Tu,

Doamne, ca un preamilostiv. Pentru rugăciunile Apostolului Tău Andrei, dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaţă ferită de toată răutatea. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor noastre,

cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui şi să slăvim preasfânt numele Tău, în vecii vecilor. Amin”.

Lasă un Amin care inseamna “asa să fie”.